Separatori (odvajači) masti i ulja organskog porijekla tip OMU

Preuzmi PDF

Štetne se tvari i tekućine sukladno važećim normama i propisima ne smiju ispuštati direktno u kanalizacijske sisteme i otvorene vodotoke. U slučaju kada je potrebno odvajati iz otpadne vode masti i ulja organskog porijekla, ostatke od prerade voća i povrća i sl., primijenjuje se norma HR EN 1825 ( DIN 4040 ) i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

Sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) granične vrijednosti sadržaja masnoća i ulja organskog porijekla u otpadnim vodama ne smiju prelaziti


  • kod ispuštanja u sustav javne odvodnje ≤ 100 mg/l
  • kod ispuštanja u površinske vode ≤  20 mg/l

Odvajanje masti i ulja biljnog i životinjskog porijekla vrši se pomoću separatora (odvajača) masti i ulja tip OMU.  

Područje primjene su


  • prerada i konzerviranje voća i povrća
  • prerada ribe
  • klaonice i mesnice 
  • prerada mesa
  • hotelski i ugostiteljski objekti (hoteli, moteli, restauranti I sl.)
  • kuhinje te na svim mjestima gdje je potrebno mehaničko odvajanje krutih čestica te organskih masnoća i ulja iz otpadne vode

Odvodnja zauljenih voda obavezno se izvodi preko odvajača (separatora) odvojeno od odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda.