Tipski uređaji za pročišćavanje otpadnih voda tip SBRpro

Preuzmi PDF

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda tip SBRpro koristi tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda s aktivnim muljem (raspršena biomasa u otpadnoj vodi) i proces pročišćavnja koji se odvija u unaprijed programiranim ciklusima. Uređaj SBRpro standardno se sastoji od slijedećih cjelina: prethodno mehaničko pročišćavanje (primarna taložnica ili automatska rešetka-sito), „pufer spremnik“ i SB-reaktor („Sequencing Batch Reactor“). Kod SBR-uređaja bioaeracijski bazen i sekundarna taložnica nisu prostorno odvojeni. Proces biološkog pročišćavanja i naknadnog taloženja odvija se u istom bazenu, odnosno u SB-reaktoru.

Odgovarajući vremenski i funkcionalni slijed pročišćavanja naziva se SBR-ciklus. Upravljanje SBR-ciklusom vrši se putem PLC-a na upravljačkom elektroormaru. Upravljački program ujedno upravlja procesom nitrifikacije i denitrifikacije.

Na taj se način može izvršiti fina regulacija procesa pročišćavanja, a u cilju postizanja boljih rezultata kakvoće pročišćene otpadne vode.

Tijekom faza SBR-ciklusa punjenja, miješanja i aeracije u SB-reaktoru odvija proces biološkog pročišćavanja pomoću slobodno plivajućih bakterija i mikroorganizama („aktivni mulj“). Kroz unos zraka (kisika) pomoću puhala i dubinskih finomjehurićastih difuzora (aeratora) mikoorganizmi dobivaju potreban kisik za razgradnju organskih spojeva.

Za vrijeme faze taloženja zaustavlja se opskrba SB-reaktora zrakom te se SB-reaktor koristi kao sekundarna taložnica. Nakon završetka faze taloženja vrši se dekantacija izbistrene nadmuljne vode preko sustava dekantera i kontrolno-mjernog okna u recepijent.