Energetska obnova proizvodne zgrade PROTON

Naziv projekta: Energetska obnova proizvodne zgrade PROTON

Ime prijavitelja: PROTON d.o.o.

Ukupan iznos projekta: 1.296.57,00 kuna bez PDV-a

Iznos EU potpore: 882.202,05 kuna bez PDV-a

Razdoblje provedbe projekta: od 1. srpnja 2018. do 31. prosinca 2020.

Projektom „Energetska obnova Prizvodne zgrade PROTON“ poboljšat će se karakteristike građevine, uvesti učinkovitiji sustav rasvjete i cjelovita automatizacija te će se instalirati sustav za proizvodnju toplinske i rashladne energije za grijanje i hlađenje prostora dizalicom topline i toplinskim sunčanim kolektorima, a u cilju smanjenja potrebne količine energije te smanjenja troškova potrebnih za funkcioniranje zgrade. Provedbom mjera energetske obnove očekuje se smanjenje potrošnje primarne energije za grijanje i hlađenje za 68,45 %, odnosno smanjenje emisije CO₂ za 5,48 t/god.

Tvrtka PROTON d.o.o. će provedbom navedenog projekta energetske obnove smanjiti potrebne količine energije za grijanje i hlađenje, odnosno energetskom obnovom utjecati će na smanjenje troškova potrebnih za funkcioniranje zgrade. Svrha je projekta klijentima i zaposlenicima podići svijest o efikasnom korištenju energije, posebice obnovljivih izvora.

Samom energetskom obnovom stvoriti će se bolji uvjeti rada i boravka zaposlenika u proizvodnoj zgradi.

Kontakt osoba za više informacija: Karmen Horvat, bacc.oec. marketinga i komunikacija

www.strukturnifondovi.hr

 

Naši proizvodi

Referentna lista