Ulaganje u IKT tvrtke proton

Naziv poziva: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) - 2

Naziv projekta: Ulaganje u IKT tvrtke Proton d.o.o.

Ime prijavitelja: PROTON d.o.o.

Ukupan iznos projekta: 532.420,00 kuna bez PDV-a

Iznos EU potpore: 45.604,00 kuna bez PDV-a

Razdoblje provedbe projekta: od 1. veljače 2020. do 1. srpnja 2021.

Projektom „Ulaganje u IKT tvrtke Proton d.o.o.“ predviđeno je uvođenje naprednih informacijskih i komunikacijskih (IKT) rješenja za poboljšanje poslovnih procesa, a s ciljem povećanja obujma proizvodnje i povećanje konkurentosti, uključivo poboljšanje kvalitete poizvoda i usluga te jačanje tržišnog položaja tvrtke Proton d.o.o.

Projekt predviđa nabavu i instaliranje nove IT opreme koja obuhvaća novu internu komunikacijsku mrežu, stolna i prijenosna računala za strojarsko i elektrotehničko projektiranje i modeliranje, server računalo, UPS, opremu za prezentaciju proizvoda i usluga (projektor i 3D printer) te opremu za ispis i pohranu (multifunkcijski laserski uređaj veličine A3, pisač velikog formata A1, vanjski disk za pohranu podataka).

Uz nabavu nove opreme projektom je obuhvaćena nabavka i instaliranje novih programskih CAD alata za strojarsko i elektro projektiranje i modeliranje te specijaliziranih CRM i ERP programskih rješenja kao upravljačkih i planerskih alata kojima će se efikasnije usklađivati potražnja proizvoda i usluga te dobava materijala za faze proizvodnje odnosno za provedbu zahtjevnijih projekta.

Tvrtka PROTON d.o.o. će provedbom navedenog projekta povećati učinkovitost proizvodnih procesa te će zbog povećanja kvalitete proizvoda i usluga, uz smanjenje rokova izrade, biti u mogućnosti nesmetano konkurirati na domaćem i stranom tržištu. Provedom projekta tvrtki će biti omogućen veliki potencijal rasta i poboljšanje konkurentnosti.

Kontakt osoba za više informacija: Karmen Horvat, bacc.oec. marketinga i komunikacija

Naši proizvodi

Referentna lista