Separatori (odvajači) ulja i lakih tekućina mineralnog porijekla tip OLT

Preuzmi PDF

Štetne se tvari i tekućine sukladno važećim normama i propisima ne smiju ispuštati direktno u kanalizacijske sisteme i otvorene vodotoke. U slučaju kada je potrebno odvajati iz otpadne vode ulja i lake tekućine anorganskog (mineralnog) porijekla kao što su benzin, diesel gorivo, benzol, ulje za loženje, ulje za podmazivanje i sl., primijenjuje se norma HR EN 858

Sukladno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) granične vrijednosti sadržaja ulja mineralnog porijekla u otpadnim vodama ne smiju prelaziti


  • kod ispuštanja u kanalizacijski ≤ 30 mg/l
  • kod ispuštanja u površinske vode ≤ 10 mg/l

Odvajanje ulja i lakih tekućina mineralnog porijekla vrši se pomoću odvajača (separatora) ulja i lakih tekućina tip OLT. (DOWNLOAD)

Područje primjene su


  • parkirališta i javne garaže
  • auto-servisi i servisne radionice
  • auto-praonice 
  • vozni parkovi i tvornički krugovi
  • benzinske crpke
  • nadzemna spremišta loživog ulja
  • aerodromi i vojarne 
  • te na svim mjestima gdje je potrebno mehaničko odvajanje ulja iz otpadne vode

Odvodnja zauljenih voda obavezno se izvodi preko odvajača (separatora) odvojeno od odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda.