O nama

PROTON d.o.o. je tvrtka za projektiranje i proizvodnju, osnovana 1994. godine, specijalizirana za projektiranje i proizvodnju elektrostrojarske opreme te izvođenje radova na objektima komunalne infrastrukture i postrojenjima za pročišćavanje voda.

Djelatnost poduzeća obuhvaća etape proizvodnog procesa od izrade idejnih rješenja, projektiranja i izrade radioničkih nacrta, do proizvodnje, radioničke montaže, ispitivanja funkcionalnosti te isporuke uređaja i postrojenja, uključivo montaža na mjestu ugradnje i puštanje u pogon. Neprekidnim ulaganjem u znanje i primjenom naprednih softverskih alata nastojimo što kvalitetnije odgovoriti novim tehnologijama i zahtjevima tržišta.

Posao u tvrtki Proton

Trend zapošljavanja mladih, ambicioznih i visokoobrazovanih kadrova u PROTONU je prisutan iz godine u godinu. Novi zaposlenici postaju dio tima koji uspješno odgovara izazovima globalnog tržišta. Osnovna nam je zadaća ulaganje u znanje, neprekidno usavršavanje i obrazovanje svih naših zaposlenika.

Novim zaposlenicima nudimo mogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja kroz:

 • poslijediplomske studije,
 • stručne seminare,
 • stručna savjetovanja,
 • specijalizirane sajmove,
 • sudjelovanje u programima razvoja novih proizvoda i inovacija,
 • primjenu novih tehnologija pročišćavanja,
 • redovite interne programe obrazovanja i specijalizacije,
 • tečajeve stranih jezika.

Tvrtka PROTON zapošljava visokobrazovane inženjere iz područja strojarstva, elektrotehnike, kemijske tehnologije… Ako ste osoba s entuzijazmom, kreativna, dinamična, komunikativna i otvorena za učenje – pridružite nam se!

Posebna pažnja se poklanja obuci osoblja kupaca na rukovanju te održavanju uređaja i postrojenja.

Specifičnost naših proizvoda i uređaja je u tome što se pretežno izrađuju od kvalitetnog nehrđajućeg (INOX) čelika koji je otporan na utjecaj agresivnih medija (aerosoli, kiseline, lužine, morska voda, otpadna voda, soli i sl. ).

U nastavku su navedena područja primjene naših usluga i proizvoda:

Otpadne vode

 • mehaničko pročišćavanje;
 • biološko pročišćavanje: postupci pročišćavanja s aktivnim muljem (kontinuirani procesi, SBR, MBR), postupci s biofilmom (FBR, MBR, biološki prokapnici), IFAS i anaerobni postupci;
 • taloženje (dekantacija);
 • neutralizacija;
 • flokulacija, koagulacija, separacija;
 • flotacija;
 • filtriranje;
 • odvajanje masti, ulja i lakih tekućina (separatori);
 • obrada mulja (aerobni i anaerobni postupci);
 • dezinfekcija (UV-sterilizacija, kloriranje);
 • automatika, upravljanje, daljinski nadzor i telemetrija (SCADA).

Tehnološke vode

 • koagulacija i flokulacija;
 • omekšavanje, ionsko omekšavanje, demineralizacija;
 • filtriranje;
 • adsorpcija;
 • obrada kondenzata, odmašćivanje.

Sustav upravljanja kvalitetom prema normama ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 implementiran je u sve aktivnosti našeg poslovanja .

Naši proizvodi

Referentna lista