Naša usluga inženjeringa i konzaltinga obuhvaća tehničko savjetovanje Investitora pri provedbi projekta s područja komunalne infrastrukture, a osobito na realizaciji kompleksnih projekata u segmentu pročišćavanja otpadnih voda.

Ponuda usluge inženjeringa i konzaltinga oslanja se na znanje i iskustvo naših stručnjaka stečenim kroz realizaciju brojnih projekata. Bilo da se radi o izgradnji novog postrojenja ili rekonstrukciji postojećeg, u većini nudimo cjelovita rješenja po sistemu „ključ u ruke“.

Inženjeringom su obuhvaćene slijedeće aktivnosti:

 • Izrada tenderske dokumentacije i planiranje
 • Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
 • Programiranje i parametriranje programibilnih uređaja
 • Proizvodnja i isporuka opreme
 • Montaža i pogonsko spajanje opreme u postrojenju
 • Izobrazba osoblja naručitelja za uporabu i održavanje
 • Ispitivanje i puštanje u pogon
 • Izrada dokumentacije izvedenog stanja
 • Optimiranje rada postrojenja
 • Preventivno i interventno održavanje isporučene opreme

Ukoliko ste zainteresirani za neke od navedenih usluga slobodno nas kotaktirajte

Usluga inženjeringa i konzaltinga obuhvaća:

 • utvrđivanje programske osnove projekta,
 • izrada okvirnog vremenskog plana provedbe projekta,
 • proračun troškova provedbe projekta,
 • pripremu modela provedbe nadmetanja za nabavu roba i usluga te ustupanje radova,
 • analizu prispjelih ponuda,
 • razmatranje operativnih planova izvođenja radova i isporuke i montaže opreme,
 • uvođenje Izvoditelja radova u posao,
 • racionalizacija gotovih rješenja u fazi projektiranja, tenderiranja i izvođenja
 • organizacija izrade projektne dokumentacije,
 • ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola,
 • primopredaja objekta Investitoru,
 • pomoć u osiguranju dokaza, atesta, pribavljanju mišljenja i provedbi ispitivanja za
 • izvanredno dokazivanje kvalitete ugrađenih elemenata i materijala te izvedenih
 • radova,
 • sastavljanje uputa o čuvanju i održavanju objekta ili postrojenja,
 • ispitivanje i puštanje u pogon,
 • optimiranje rada postrojenja,
 • praćenje postrojenja u garantnom roku,
 • preventivno i interventno održavanje isporučene opreme.

Naši proizvodi

Referentna lista