Naša usluga projektiranja obuhvaća izradu projektne dokumentacije za elektrotehniku i strojarske instalacije kao što su idejna rješenja, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, dokumentacija izvedenog stanja, troškovnici, tender dokumentacija, elaborati i radionička dokumentacija.

Projektna dokumentacija za elektrotehniku obuhvaća elektroinstalacije jake i slabe struje.

Elektroinstalacije jake struje obuhvaćaju:

 • elektroenergetski priključak i energetski razvod građevine;
 • niskonaponske instalacije;
 • sustave automatizacije;
 • agregatsko i besprekidno napajanje;
 • trafostanice;
 • zaštitu od munje i izjednačenje potencijala;
 • javnu rasvjetu, unutarnju i dekorativnu rasvjetu;
 • solarne sustave – fotonaponske sustave za samostalnu i grid upotrebu.

Elektroinstalacije slabe struje obuhvaćaju:

 • strukturno kabliranje;
 • tehničku zaštitu (videonadzor, vatrodojava, detekcija opasnoh plinova, protuprovala);
 • sustave upravljanja i nadzora (centralni NUS, upravljanje pomoću PLC-a, telemetrija);
 • telefonske instalacije.

Projektna dokumentacija za strojarske instalacije obuhvaća:

 • strojarsko-tehnološku dokumentaciju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda;
 • strojarsku opremu i instalacije vodnih građevina (crpnih stanica, ustava, cjevovoda)
 • strojarsku opremu i instalacije na kanalizacijskim sustavima i sustavima vodoopskrbe;
 • strojarske instalacije ventilacije i pročišćavanja otpadnog zraka;

Sva naša tehnička dokumentacija izrađena je upotrebom suvremenih programskih alata i baze podataka. Uz vlastite, stalno dopunjavane baze podataka, kod projektiranja se upotrebljavaju i gotove baze podataka drugih proizvođača pojedine opreme. To nam omogućuje izradu projekta sa različitom opremom, a u skladu sa zahtjevima Investitora. Projekte izrađujemo samostalno ili u suradnji s drugim projektantskim tvrtkama kao našim dugogodišnjim partnerima.

Naši proizvodi

Referentna lista