Osim Izvođenja elekro i strojarskih radova na izgradnji i rekonstrukciji postojećih uređaja za pročišćavnje te ostalh infrastrukturnh građevina, naša usluga obuhvaća servis te preventivno i korektivno održavanje elektro i strojarske opreme na navedenim građevinama.

Naši proizvodi

Referentna lista